سابسیژن روشی موثر در ازبین بردن جای جوش

Subcision سابسیژن به عنوان روش درمانی و جراحی بدون برش زیر جلدی شناخته شده است. اصطلاحی که اولین بار در سال 1995 توسط Orentreich ابداع شد .. سابسیژن، روشی است که در رفع اسکارهای عمیق، چین و چروک، استریا و سلولیت بسیار موثر می باشد. این روش با استفاده از یک سوزن مخصوص انجام می […]

read more »
Call Now Button