تماس با دکتر

مراجعه کنندگان عزیز جهت دریافت نوبت

از طریق فرم تماس اقدام نمایید

ساوه، ابتدای خیابان طالقانی، جنب کافه اکسیژن، ساختمان تریتا، طبقه دوم، واحد 5

۰۹۰۵۳۷۱۷۰۷۹ - ۰۸۶۴۲۲۰۰۰۳۳ - ۴۲۲۱۳۵۰۹

یکشنبه و چهارشنبه ها ۱۷:۰۰- ۲۰:۰۰ با تعیین وقت قبلی